Logopedie

Wat is logopedie? Communicatie. Goede communicatieve vaardigheden zijn van belang voor zowel het jonge kind, als voor volwassenen. Logopedisten onderzoeken, begeleiden en behandelen kinderen en volwassenen met diverse stoornissen op het gebied van taal, spraak, stem, gehoor en slikken. Er is samenwerking met de huisarts, specialist of tandarts, maar ook met bijvoorbeeld de fysiotherapeut, psycholoog, orthopedagoog, leerkracht, intern- en ambulant begeleiders op school.

Onze behandelingen

Tijdens de eerste afspraak wordt met u besproken wat de invloed van de stoornis is op het dagelijks leven. De logopedist doet vervolgens uitgebreid onderzoek en bespreekt dit met u. Daarna wordt er een behandelplan gemaakt. Ook geeft de logopedist adviezen en voorlichting. Zij coacht en begeleidt ouders of gezinsleden om hen bij de behandeling te betrekken. De patiënt krijgt namelijk oefeningen mee om ook thuis te doen. Ouders / gezinsleden kunnen de patiënt beter begeleiden als zij informatie over de stoornis hebben. Een logopedische behandeling duurt meestal een half uur. De laatste minuten worden gebruikt voor rapportage en het verslag.
Tijdens de behandeling zijn er korte lijnen met eventuele andere betrokken disciplines. Voorbeelden hiervan zijn de huisarts of fysiotherapeut, het consultatiebureau of de school van het kind. Het kan ook gaan om de ambulant begeleider of medisch specialist. Welke disciplines zijn of worden betrokken bij de behandeling is per cliënt en traject verschillend.

Bekijk onze specialisaties op het gebied van logopedie hieronder.

OMFT

De vormgeving van de mond en de stand van de tanden en kiezen worden voor een groot deel bepaald door de functie van de spieren in en om de mond. Afwijkende mondgewoonten kunnen het evenwicht tussen die spieren onderling verstoren. Denk aan foutieve slikgewoonten, mondademen, duimen, vingerzuigen, lispelen of slissen. Oro-Myo-Functionele therapie (OMFT) is een oefentherapie die gericht is op het herstellen van een verstoord evenwicht in het functioneren van de spieren in en om de mond.

Articulatiestoornissen

Bij de spraakontwikkeling gaat het om het verwerven en leren uitspreken van spraakklanken. We spreken van een articulatiestoornis als een kind bepaalde klanken niet goed uitspreekt. Zo’n stoornis ontstaat vaak al op jonge leeftijd.

Logopedische behandeling bij lees- en spellingsproblemen

Niet iedereen vindt het makkelijk om te leren lezen of te spellen. Lees- en spellingproblemen kunnen ontstaat doordat het kind een zwak taalgevoel heeft. Soms is er sprake van een dyslexie.

Taalstoornissen

Taalontwikkeling is het leren begrijpen en gebruiken van klanken, woorden en zinnen. De taalontwikkeling start al bij de geboorte. Sommige kinderen ontwikkeling zich langzamer of anders in vergelijking met leeftijdsgenoten. Ook bij volwassenen kunnen problemen ontstaan in de taal, bijvoorbeeld door een afasie. Dat is een taalstoornis, veroorzaakt door bijvoorbeeld een beroerte (CVA), een hersentumor, maar ook een ongeval of andere aandoening.