Praktische info

Afmeldingen

Afmeldingen zien wij graag 24 uur van te voren doorgegeven worden, zodat wij nog eventueel een andere cliënt kunnen inplannen op het vrijgekomen tijdstip. Daarmee verleent u niet alleen ons een gunst, maar ook de volgende cliënt.

Wordt de afspraak korter dan 24 uur van te voren geannuleerd, of komt u zonder afmelding niet opdagen zijn wij genoodzaakt de behandeling in rekening te brengen.

Tarieven

Fysiotherapie zit gedeeltelijk in het basispakket van uw zorgverzekering. Wat u precies vergoed krijgt, hangt af van uw leeftijd en de reden waarom u fysiotherapie krijgt.
Let op: veel van onze behandelingen hebben geen invloed op uw eigen risico!

Intake en onderzoek na screening €75,75
Intake en onderzoek na verwijzing €60,10
Zitting fysiotherapie €45,70
Zitting manuele therapie €59,60
Zitting kinderfysiotherapie €65,30
Zitting oedeemtherapie €59,60
Zitting geriatrie fysiotherapie €59,60
Zitting psychosomatische fysiotherapie €59,60
Toeslag voor thuisbehandeling €26,10
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek (consult) €76,90
Lange zitting €63,50
Screening €23,50
Telefonische zitting €26,10
Ergotherapie (per 30 min.) €46,85
Ergotherapie toeslag aan huis (per dag, per patiënt) €32,45

Niet gekomen afspraak, volledige tarief
Verstrekte verband- en hulpmiddelen, geldende publieksprijs

Verzekeringen

Ons advies

In principe zijn behandelingen door een fysiotherapeut niet opgenomen in de Basisziektekosten Verzekering (BV). Daarom is het verstandig een Aanvullend Verzekering (AV) te hebben, die wél vergoeding geeft voor fysiotherapeutische zorg. Let wel goed op, want elke verzekeraar heeft minstens 3 of meer AV-pakketten met verschillende vergoedingen voor fysiotherapie. U vindt deze gegevens in de polis van uw AV. In sommige gevallen wordt fysiotherapie wel gedekt binnen een Basisverzekering. Daar zijn echter criteria voor, waarover wij u graag adviseren.
Voor hulp bij het kiezen van een zorgverzekering klik hier.

Klachtenregeling

Al onze therapeuten verstaan hun vak en doen hun best om u zo goed mogelijk te helpen. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop uw therapeut met u omgaat, dan is het goed om dat kenbaar te maken.

De klachtenregeling bij Leefrijk
Als u niet tevreden bent, is het de moeite waard een gesprek aan te gaan met uw behandelend fysio-/ergotherapeut of contact op te nemen met Fysio Twenterand. Vraag eventueel een bekende uit uw familie- of vriendenkring om hierbij te zijn als u dat prettiger vindt.

Wij streven ernaar dit gesprek zo spoedig mogelijk, liefst meteen bij melding van de klacht, te laten plaatsvinden. Het doel van dat gesprek is de klacht goed helder te krijgen en samen met u tot een oplossing te komen naar ieders tevredenheid. Mogelijk is hiervoor een vervolggesprek noodzakelijk. Via het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) is het ook mogelijk een bemiddelingsgesprek aan te vragen. Heeft u vragen of wilt u direct een afspraak maken voor een gesprek? Bel de betreffende locatie of stuur een bericht.