Taalstoornissen

Kinderen

Taalontwikkeling is het leren begrijpen en gebruiken van klanken, woorden en zinnen. De taalontwikkeling start al bij de geboorte. Sommige kinderen ontwikkeling zich langzamer of anders in vergelijking met leeftijdsgenoten. Er kunnen problemen ontstaan in de taalproductie (klanken, actieve woordenschat, zinsbouw, gebruik van grammaticale regels, verhaalopbouw) en/of in het taalbegrip (passieve woordenschat en begrijpen van woorden, zinnen en verhalen). Naast mondelinge taalproblemen bestaan ook problemen met de schriftelijke taal. Het gaat hier om kinderen met lees- en/of spellingsproblemen.

Taalontwikkelingsstoornis
Een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is een neurobiologische ontwikkelingsstoornis die erfelijk kan zijn. De precieze oorzaak is nog onbekend. Kinderen met TOS hebben moeite met taal. Het kind heeft problemen bij het spreken en/of het begrijpen van taal, lezen en schrijven. Wanneer er al taalproblemen in de familie voorkomen, is de kans op TOS groter. Hoe je een TOS kunt herkennen:
• Het kind spreekt in korte, onlogische zinnen
• Het kind is slecht verstaanbaar
• Het kind is stil en praat weinig
• Het kind kan zich slecht concentreren
• Het kind begrijpt anderen vaak niet
• Het kind lijkt soms niet te luisteren

Volwassenen

Ook bij volwassenen kunnen problemen ontstaan in de taal. Afasie is een taalstoornis, veroorzaakt door bijvoorbeeld een beroerte (CVA), een hersentumor, maar ook een ongeval of andere aandoening. Door afasie zijn er problemen met het spreken, het lezen en het schrijven. De mate en ernst van de problemen met taal verschillen per afasiepatiënt. Sommige patiënten hebben veel moeite met het begrijpen van de taal, andere patiënten ervaren door bijvoorbeeld woordvindingsproblemen moeite met het spreken van de taal. Ook het lezen en schrijven kunnen moeilijkheden geven. De logopedist helpt om het begrijpen, spreken, lezen en schrijven te verbeteren. Ook kunnen er voor de patiënt en zijn omgeving communicatiehulpmiddelen worden ingezet. De logopedist zal dan begeleiding bieden.