Articulatiestoornissen

Een kind praat bijvoorbeeld door de neus, het stottert of het kan bepaalde letters niet uitspreken. Een kind zegt bijvoorbeeld een /t/ in plaats van een /k/ (kip=tip, kast=tast) of het spreekt de /l/ vooraan in woorden niet uit. De oorzaak van een spraakstoornis is niet altijd duidelijk. Soms horen kinderen tijdelijk minder of zijn ze slechthorend, waardoor een kind klanken en woorden niet goed hoort en verkeerd opslaat. Als kinderen een gehemeltespleet (schisis) hebben, heeft dat ook gevolgen voor de spraakontwikkeling. De sociaal-emotionele ontwikkeling kan beïnvloed worden door de slechte verstaanbaarheid.

De logopedist kan ondersteunen door het inzetten van articulatietherapie. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende articulatiemethoden, afhankelijk van de aard van de stoornis. Wanneer er sprake is van een fonologisch articulatieprobleem, waarbij kinderen de klanken onjuist hebben opgeslagen in de hersenen (een kind zegt bijvoorbeeld een /t/ in plaats van een /k/; /tip/ in plaats van /kip/) wordt de behandeling opgebouwd volgens Hodson & Paden en/of Metaphon. Wanneer er sprake is van een fonetische articulatiestoornis gaat het om een motorisch probleem (het kind kan de /r/ nog niet zeggen) en wordt er fonetische articulatietherapie gegeven. Een behandelmethode als PROMPT kan dan worden ingezet.

Fonologische articulatiestoornissen

Fonetische articulatiestoornissen