Valpreventie

Elke 5 minuten belandt een 65-plusser op de Spoedeisende Hulp na een valincident. Bijna de helft van alle valincidenten gaat gepaard met een letsel. De gevolgen van een valpartij kunnen erg vervelend zijn. Denk bijvoorbeeld aan een pols- of heupbreuk. Tevens kan het zijn dat men na een val angstiger wordt om bijvoorbeeld weer een stukje te gaan wandelen. Dit heeft een negatief effect op de fysieke belasting. Bij het ouder worden, veranderd de lichamelijk conditie. Bewegingen en reacties kunnen trager worden waardoor de kans op een valincident toeneemt. Vallen bij ouderen is een ernstig probleem. Ongeveer 1 op de 3 thuiswonende ouderen valt minstens 1 keer per jaar. Daarom is het belangrijk om vallen te voorkomen.

Valpreventie wordt in een trainingsprogramma aangeboden die gegeven wordt door een gespecialiseerd fysio- en ergotherapeut. Aan de start van deze training wordt er een valrisico analyse afgenomen. Vervolgens worden er valtechnieken uitgelegd en uitgevoerd. Niet alle valpartijen kunnen voorkomen worden. Deze valtechnieken zorgen voor de meest veilige manier van vallen. Tijdens de training worden er ook spelvormen en balansoefeningen aangeboden om zo de reflexen en reactiesnelheid te triggeren. Het valpreventie programma is effectief in het verminderden van valincidenten. Het trainingsprogramma wordt in een groep aangeboden van maximaal 8 deelnemers.