Parkinsontraining

U komt in aanmerking voor groepsbehandeling Parkinson als bij u de ziekte van Parkinson is geconstateerd (of atypische parkinsonisme) en u problemen ervaart bij het lopen, gaan staan, liggen, de balans, uw houding of uw conditie. Voorwaarde is wel dat u zelfstandig moet kunnen lopen (met of zonder hulpmiddel).

Waarom ParkinsonNet?
• Verminderen van de door u ervaren beperkingen en problemen a.g.v. Parkinson. Samen met u worden uw doelen zo concreet mogelijk vastgesteld.
• Ontwikkelen en/of handhaven van een actieve levensstijl, waarbij gezocht wordt naar de voor u geschikte bewegingsactiviteiten.
• Lotgenotencontact
De groepsbehandeling wordt voorafgegaan door een individuele intake. Daarbij zullen testen worden afgenomen die voorgeschreven zijn door ParkinsonNet.
Het programma bestaat uit 2 delen:
• Een gezamenlijk deel, waarbij afwisselend aandacht wordt besteed aan de verschillende problemen. Hierbij komen voorlichting; het oefenen van ADL-vaardigheden zoals b.v. opstaan uit stoel, omdraaien in bed etc. en het delen van ervaringen aan bod.
• Een individueel deel waarbij in een circuit gewerkt wordt aan conditie, balans, looptraining en krachttraining.
• Er wordt afgesloten met een kort spel/sportelement, dan wel grondgymnastiek (op de mat).

Ook valpreventie/ hoe weer overeind komen na een val, komt hierbij aan bod.
Annette Uijterschout en Lisa Feddema is aangesloten bij het ParkinsonNet en krijgt de verwijzingen via neuroloog, huisarts of Parkinson-verpleegkundige. Samenwerking met de verschillende disciplines (ergotherapie, logopedie, en evt. psycholoog) zorgen voor een optimale behandeling afgestemd op de individuele cliënt/patiënt.