Geriatrie fysiotherapie

Speciaal voor kwetsbare ouderen en voor mensen met een complex gezondheidsprobleem is er de geriatriefysiotherapeut. Het doel van de geriatriefysiotherapeut is het verminderen van lichamelijke achteruitgang en het behouden of vergroten van de zelfstandigheid. De patiënten krijgen vooral oefentherapie om zo zelfstandig en mobiel mogelijk te blijven. Tevens adviseert en begeleidt de geriatriefysiotherapeut de gezinsleden en mantelzorgers en kan de fysiotherapeut aan huis behandelen. De geriatriefysiotherapeut werkt nauw samen met andere zorgverleners bijvoorbeeld de ergotherapeut.

Naarmate mensen ouder worden, is de kans groter dat ze klachten krijgen of minder mobiel zijn. Kort gezegd: ouderdom komt met gebreken. Door ouderdom of ziekte is een goed functionerend lichaam niet meer vanzelfsprekend. Alledaagse activiteiten worden moeilijk uitvoerbaar en de kans op vallen zou toe kunnen nemen. Door ziekte of ouderdomsverschijnselen kan het fysiek functioneren afnemen en voor verdere achteruitgang zorgen. Samen met de geriatriefysiotherapeut wordt er gericht gekeken naar een passende behandeling. Er wordt naar verschillende facetten gekeken zoals de kracht, conditie maar ook de balans. De geriatriefysiotherapeut ziet patiënten met bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson, dementie, artrose, een gebroken heup of ouderdomsverschijnselen. Geriatrie fysiotherapie is ook gericht op jongere mensen die te maken hebben met een chronische aandoening; denk hierbij aan MS of patiënten die een beroerte hebben doorgemaakt.