Echografie

Hierbij kan men denken aan spier- of botaandoeningen van de schouder, elleboog, hand, pols, heup, knie en enkel. Echografie is pijnloos en niet schadelijk.

Bij echografie wordt gebruik gemaakt van hoogfrequente geluidsgolven. De uitgezonden geluidsgolven worden door het weefsel in het lichaam teruggekaatst en het geluid wordt vervolgens door de computer in een elektrisch signaal omgezet. Door het gebruik van echografie kan sneller een diagnose worden gesteld en daarmee het juiste behandelbeleid worden gestart. Daarnaast kunnen we hiermee tijdens de behandeling de ontwikkeling van de aandoening bekijken en zo nodig het behandelplan aanpassen.