Arbeid re-integratie

Wanneer iemand langdurig ziek is, kan dat grote gevolgen hebben op het werk. Re-integreren met een chronische aandoening of beperking is vaak topsport. Iemand moet zichzelf opnieuw leren kennen en ontdekken wat zijn of haar mogelijkheden en beperkingen zijn. Terug keer naar werk kost veel inspanning in zowel tijd als aandacht, terwijl juist dat vaak al beperkt is. Re-integratie kan een proces zijn met veel onduidelijk- en onzekerheden.

Ergotherapie werkt middels de methode “Weer aan het werk” aan het versterken van jouw zelfmanagement zodat jij zelf de regie kan nemen over jouw proces.

De behandeling bestaat uit verschillende fases:
1. Informatie over de wet en regelgeving, jouw rechten en plichten.
2. Informatie over belasting en belastbaarheid, ergonomie en supercompensatie
3. Scheppen van juiste voorwaarden door het opstellen van een signaleringsplan en een juiste balans tussen werk en privé
4. Het opstellen van een (concept) werkhervattingsplan
5. Samen gesprekken voorbereiden met werkgevers en bedrijfs- en verzekeringsartsen.
6. Monitoren van de werkhervatting.

Vergoeding
Iedereen heeft vanuit het basispakket van elke zorgverzekeraar recht op 10 uur ergotherapie per jaar, houdt hierbij rekening met uw eigen risico. Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden meer.