Acceptance And Commitment therapie (ACT)

ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapie. ACT is erkend als een effectief bewezen therapie voor diverse langdurige klachten. Bijvoorbeeld voor aanhoudende vermoeidheid, (chronische) pijn, stress, depressie, angststoornis en burn-out.

Binnen de therapie leert u om te gaan met vervelende gedachten, gevoelens en sensaties (pijn). U leert vaardigheden om de klachten een minder grote rol te laten spelen in het leven. Hierdoor houd u meer energie over om je te richten op de dingen die je echt belangrijk vindt!

Doormiddel van ACT vergroot u uw veerkracht: het vermogen grip te hebben op de ongewenste (pieker) gedachten, gevoelens en sensaties. U krijgt meer inzicht in wat voor jou waardevol is en leert hiernaar te handelen.

ACT is een ervaringsgerichte en persoonlijke therapie op maat. De verschillende thema’s en vaardigheden zullen theoretisch worden besproken maar U gaat vooral actief en praktisch aan de slag!

Vergoeding
Iedereen heeft vanuit het basispakket van elke zorgverzekeraar recht op 10 uur ergotherapie per jaar, houdt hierbij rekening met uw eigen risico. Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden meer.