Kinderfysiotherapie

Er wordt altijd gewerkt volgens een behandelplan en waar nodig in overleg met andere disciplines zoals de arts, leerkracht, logopedist of ergotherapeut. De praktijkruimte is speciaal ingericht voor het werken met kinderen.

Na aanmelding wordt uw kind geobserveerd en onderzocht en wordt de hulpvraag achterhaald. Naast een vraaggesprek testen we ook de vaardigheden van uw kind en gaan we na in hoeverre een kinderfysiotherapeutische behandeling zinvol is.

Met kindgericht oefenmateriaal wordt het plezier in bewegen vergroot en proberen we bepaalde vaardigheden uit te lokken. Als ouder of verzorger wordt u volledig bij de behandeling betrokken. Bij baby’s of kinderen die een ernstige beperking hebben, kan de kinderfysiotherapeut ook bij u thuis komen voor de behandeling.

Kinderen waarvan de motorische vaardigheden achterblijven, kunnen het plezier in bewegen verliezen. Ook schoolprestaties kunnen achterblijven. Ook als ouder kunt u merken dat uw kind moeite heeft met bepaalde vaardigheden, zoals fietsen, kleuren, schrijven of zwemmen, Een verwijzing is niet nodig. Ook uw huisarts of consultatiebureau kan uw kind doorsturen naar Leefrijk.