Belasting en belastbaarheid

Ergotherapie helpt met het omgaan met aanhoudende vermoeidheid. De ergotherapeut analyseert en adviseert hoe iemand zijn energie kan verdelen en opbouwen, zodat je op een duurzame manier kan herstellen. Een belangrijk aandachtspunt is de balans tussen de belasting en belastbaarheid. Hoeveel kan iemand mentaal en fysiek aan (belastbaarheid) en wat wordt er van iemand verwacht te doen (belasting) en hoe kunnen die twee onderdelen zo goed mogelijk op elkaar worden afgestemd?

Vergoeding
Iedereen heeft vanuit het basispakket van elke zorgverzekeraar recht op 10 uur ergotherapie per jaar, houdt hierbij rekening met uw eigen risco. Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden meer.